YHTEYSTIEDOTRIIKKA KIVIMÄKI

MOISIONTIE 108
20360 TURKU
FINLAND

puh. 045-6788 067
riikka.kivimaki@pp1.inet.fi